Revisionspligten er en lovmæssig foranstaltning, der skal skabe sikkerhed

Revisionspligten er en lovmæssig foranstaltning, der skal skabe sikkerhed og gennemskuelighed for de interesserede parter i visse selskaber.

En virksomhed kan være enten personligt ejet (altså ejet af en bestemt person eller et bestemt firma) eller selvejende. Sidstnævnte er det, man kalder et selskab. Et selskab har oftest en mere kompliceret ledelsesstruktur og ofte også investorer.

Revisionspligten sigter efter at skabe sikkerhed for investorer, bestyrelsesmedlemmer og andre, der har interesse i selskabet.

Hvad går revisionspligten ud på?

Alle selskaber i Danmark skal ifølge Årsregnskabsloven udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal give et retvisende billede af økonomien, beslutninger og ændringer i virksomheden i løbet af året, der er gået.

Revisionspligten går ud på, at en statsautoriseret eller registreret revisor (hvilken en afhænger af virksomheden størrelse og type) skal revidere årsregnskabet og godkende årsrapporten.

Hvor stor revisorens opgave er afhænger af selskabets størrelse, art, behov og regnskabsklasse.

Hvilke virksomheder er pålagt revisionspligt?

  • Aktieselskaber (A/S) – med visse undtagelser
  • Anpartsselskaber (ApS) – med visse undtagelser
  • Selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A og A.M.B.A) – med visse undtagelser
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Børsnoterede selskaber
  • Statslige selskaber

Nogle små selskaber kan alligevel fravælge revision

Børsnoterede og statslige selskaber kan aldrig fravælge revision. Det samme er gældende for meget store aktieselskaber og anpartsselskaber.

Men hvis man er i regnskabsklasse B, der dækker mindre selskaber, så har man under visse forudsætninger mulighed for at fravælge revision.

Det handler i grove træk om ikke at have for stor en omsætning, for høj en balancesum og for mange ansatte.

Har man en omsætning på 8 mio. kr. eller derunder (netto), 12 ansatte eller derunder på fuld tid (gennemsnitligt på 1 år) og en balancesum på 4 mio. kr. eller derunder, så kan man overordnet set fravælge revision i regnskabsklasse B. For at du kan fravælge revision, skal disse forhold dog have været gældende i to regnskabsår i træk.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde, hvor vi kan klarlægge hvilken kategori din virksomhed hører under og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig med aflæggelse af årsrapport.