Lønregnskab

Vi har mange års erfaring med at håndtere lønbogholderiet for både store og mindre virksomheder, og kan bl.a. hjælpe med:

  • Lønafstemning
  • Afregning af feriepenge
  • Indtastning af timesedler og udsendelse af lønsedler
  • Refusion af løntilskud, sygedagpenge, etc.
  • Indberetning til SKAT

Med andre ord: Vi tager os af hele lønfunktionen. Vi sørger for den rigtige løn til rette tidspunkt.

Vi arbejder i alle gængse lønsystemer og kan hurtigt tilpasse os nye løsninger.

Fordelen for dig?

Du sparer tid og ressourcer, som du i stedet kan bruge på at udvikle virksomhedens kerneområder. I stedet for at bekymre dig om løn afregning og feriepenge, kan du fokusere på det, du er bedst til. Kontakt os i dag for et uforpligtende møde, hvor vi kan uddybe vores kompetencer.