Årsregnskabet giver et overblik over virksomhedens økonomi

Årsregnskabet giver et overblik over virksomhedens økonomi for det forgangne år. Det er samtidig det eneste regnskab, som alle selskaber skal aflægge – med undtagelse af de helt små virksomheder.

HVAD ER IDÉEN MED ÅRSREGNSKABET?

For det første danner årsregnskabet grundlag for mange af virksomhedens beslutninger. Regnskabet kan fx afsløre om vareforbruget er for stort, og dermed om det ville være fordelagtigt at udskifte leverandørerne. Det kan også afsløre finansielle problemer – herunder om renteudgifterne er for høje. Mange af disse problemer kan afdækkes ved at udregne nøgletal som fx afkastningsgrad, omsætningshastighed eller soliditetsgrad. Med disse tal i hånden kan du afgøre om din virksomhed er i stand til at imødegå økonomiske tab eller om omkostningerne æder en for stor del af omsætningen. Husk også på, at mange af virksomhedens interessenter har interesse i at se årsregnskabet. Det gælder fx banken, aktionærerne og leverandørerne, som alle har brug for at vurdere virksomhedens økonomiske sundhedstilstand. Med andre ord: Årsregnskabet har både en intern og en ekstern funktion. Og derfor er det vigtigt at det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

HVAD SKAL REGNSKABET INDEHOLDE?

Som udgangspunkt skal årsregnskabet indeholde følgende fire elementer.

  • Resultatopgørelse der viser virksomhedens indtægter og udgifter – og som følge heraf også det endelige årsresultat
  • En opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver, også kaldet en balance.
  • Ledelsesberetning som er ledelsens vurdering af hvordan det forgangne år forløb samt forventningerne til det næste
  • Noter som er supplerende oplysninger til regnskabet med det formål at specificere og uddybe de enkelte poster

OFFICEPARK KAN HJÆLPE MED ÅRSREGNSKABET

Som du kan se er årsrapporten forholdsvis simpel. I praksis er arbejdet med at udarbejde regnskabet dog en større opgave, og derfor bør du i de fleste tilfælde hente assistance udefra.

Ved at overlade arbejdet til en revisor, er du også sikker på at det bliver udført i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven, så du undgår eventuelle bøder. Du sparer ligeledes en masse tid, som du i stedet kan bruge på at drive og udvikle forretningen. Så vil du slippe for besværet med dokumentere og udregne de forskellige poster i årsregnskabet, så overlad trygt arbejdet til Officepark. Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af årsregnskabet for mindre virksomheder. Hvis din virksomhed er omfattet af revisionspligt, kan vi hjælpe med at klargøre alt materialet til en ekstern revisor, så revisors arbejde lettes mest muligt. Det betyder oftest en billigere regning fra revisor.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.